เส้นทางประวัติศาสตร์ตรัง

ตรัง

แผ่นดินฝั่งทะเลตะวันตก ที่อยู่ของบรรพชนชาวถ้ำตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์

แม่น้ำตรังเป็นหนึ่งในเส้นทางข้ามคาบสมุทร ที่ผู้คนจากอินเดีย อาหรับ ตลอดจนยุโรป

ใช้เป็นทางผ่านศาสนา การค้าและการทูต ตั้งแต่สมัยอาณาจักรตามพรลิงค์ และศรีวิชัย

แรกเริ่มแห่งความเป็นบ้านเมือง ตรังเป็นหนึ่งในเมือง12นักษัตร ของนครศรีธรรมราช

ที่ตั้งเมืองแต่เดิมอยู่ทางต้นๆของแม่น้ำ เพิ่งมีหลักฐานชัดเจนในสมัยอยุธยาว่าอยู่ที่เขาสามบาตร

แล้วย้ายไปยังเกาะลิบง ควนธานี กันตัง จนในที่สุดมาตั้งที่ตำบลทับเที่ยง

สมัยรัชกาลที่5 เมืองตรังเปลี่ยนเป็นขึ้นกับหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก

ต่อมาเมื่อมีระบบมณฑล ตรังอยู่ในการปกครองของมณฑลภูเก็ต รถไฟมาถึงเมืองตรังในยุคนี้

ทำให้ท่าเรือกันตังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งสินค้าที่รุ่งเรืองยาวนาน

หลังประกาศยุบเลิกระบบมณฑล ตรังเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยมาจนปัจจุบัน 

Visitors: 6,958